Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Aug 16, 2020

  • Lederskab er et praksisfag.
  • Hvorfor har lederuddannelser brug for at styrke læring i praksis?
  • Hvorfor er krop og æstetik vigtig i lederskabet?
  • Grounding som metode til at opnå bedre resultater.
  • Hvordan gør du konkret, når du vil bruge kroppens potentiale i dit lederskab og styrke læring i praksis?
  • Poula´s to konkrete greb, som du straks kan tage i brug i din hverdag.

Poula Helth: http://poulahelth.dk/?page_id=7

Inspirationsnetværk: https://coreenergy.dk/produkter/andre-produkter/inspirations-netvaerk/