Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Nov 14, 2020

Grounding og Centrering er essentielle kompetencer, der gennemstrømmer alt Sofie Kempf´s arbejde med Kropslig læring og udvikling. 

 

I episoden sætter Sofie Kempf ord på hvad Grounding og Centrering er og hvad det kan bidrage med til det levede liv.

Hun zoomer ind på kroppens balance  - hhv. den vertikale kropsbalance, den horisontale kropsbalance og det at stå centreret. 

Hun fortæller hvordan du gennem arbejdet med din grounding og centrering kan ændre adfærd og styrke dit personlige lederskab og dermed møde verden med mere overskud, mod, rummelighed eller afgrænsning, hvis det er dit behov. 

Lyttergaven er en gennemgang af den siddende grounding og hvordan du kan eksperimentere med den fremadrettet i din hverdag. 

 

Hvis du vil have en fysisk oplevelse af arbejdet med kroppen i læringsrummet, så tjek Core Energys kalender oversigten.

 

Individuelle sessioner: