Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Jan 24, 2021

Præsentation af episode.

 • Om den voksende interesse for den kropslige dimension i lærings og udviklingsprocesser.
 • Forskel på læringsrummet ved mere traditionel undervisning og facilitering og ved bevidst brug af den kropslige dimension.
 • Grundkompetencer som underviser og facilitator:
  • Kropsopmærksomhed.
  • Kroppen sprog
  • At kunne stå groundet.
  • Når en deltager krakelerer.
 • Præsentation af næst episode - Kroppen i onlinemøder.

 

Læs mere:

Træningsforløbet grundkompetencer i Embodied Leadership i undervisning & facilitering

Aktivitets kalender for dig er gerne vil opleve og træne kroppens kompetencer i lærings og udviklingsarbejde.