Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Feb 23, 2020

Episode 6 - læringsrummet og betydningen af den kropslige dimension kommer her under lup.

  • Hvad forstår jeg ved et læringsrum.
  • Hvordan har kroppen indflydelse på læringsrummet.
  • Hvordan kan du optimere læringsrummet i f.eks. et møde.