Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Dec 26, 2020

I overgange er der gemt meget kraft, hvis vi er opmærksomme og vælger overgangen til.

 

I episoden tager Sofie Kempf dig med ind skoven og her inviteres du til at rette din opmærksomheden indad.

Gennem 16 spørgsmål guides du til, at finde frem til hvad der er vigtigt for dig og dit liv, i den overgang du står i...


Dec 19, 2020

En vigtig episode. 

Med afsæt i to forskellige typer hukommelser, den implicitte (krop- hjerne hukommelse) og den eksplicitte (mental hukommelse) forklarer Sofie i denne episode, hvad det er den kropslige dimension særligt kan tilbyde vores læring og udvikling. 

Hvorfor det er vigtigt, at aktiverer den kropslige...