Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Oct 24, 2021

5 del af 5 om Embodied Leadership

Et nyt og essentielt begreb i Embodied Leadership træningen har set dagens lys.

Jeg har navngivet det Kropsligt bevidst mellemrum (KBML)

KBML er måske en af de vigtigste kompetencer at kunne beherske i et kropslige lederskab.

  • Et fundament for træning i bevidst nærvær, nysgerrighed...


Oct 12, 2021

Line Reeh fra podcasten ENDELIG MANDAG har sat Sofie Kempf i den varme stol - i del 2 går vi nogle lag dybere.

  • Hvad har Sofie selv måtte arbejde med i sit personlige lederskab.
  • At ligge på gulvet - hvorfor nu det og hvad har Sofie lært af sygdom.
  • Hvorfor er det vigtigt for Sofie at kunne gøre det, som...


Oct 12, 2021

Del 1 af 2. Hvem er Sofie Kempf 

Line Reeh fra podcasten ENDELIG MANDAG har sat Sofie Kempf, (vært i MED KROPPEN SOM ØRE) i den varme stol.

Line undersøger hvem Sofie er og hvordan hendes arbejde med kropslig læring har udviklet sig til der hvor det er idag.

Hvorfra kommer Sofies ild for arbejdet med den...


Aug 24, 2021

NadjaLiva Helmer afsluttede Embodied Leadership Lab for 1,5 år siden (1/2 års træning i kropsligt lederskab). 

I samtalen undersøger jeg hvordan NadjaLiva i dag bruger den kropslige læring i sit personlige lederskab, arbejdsliv og sin måde at tilgå og indgå i relationer.  

Vi taler bl.a. om: 

  • at være et...


Aug 10, 2021

At holde hjernen klar og frisk har stor betydning for mod, kreativitet, produktivitet og nærvær. Efter en ferie er det nemt at falde tilbage til ikke altid så sunde arbejdsrutiner, rutiner der dræner din hjernes klarhed.

I episoden zoomer Sofie Kempf ind på hvordan du med enkle kropslige teknikker kan understøtte...