Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Feb 6, 2022

Sofie Rasmussen, Projektleder på DTU fortæller om hendes udbytte af Embodied Coaching.

I Embodied coaching bruges kroppen som en ressource til at skabe kongruens mellem oplevelser, tænkning og den kropslige hukommelse i relation til en given case. 

Metoden skaber balance i dit nervesystem og dit nærvær styrkes.