Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Jul 12, 2022

Samtale med Lektor Mia Fihl.  

Mia er lektor på Kbh professionshøjskole (KP) og en af udviklerne af KP´s nye Konsulent uddannelse. Mia deltog på forløbet Embodied Leadership for undervisere i foråret 2021.

I episoden fortæller Mia om hendes brug af kropslig læring i undervisning. 

I samtalen kommer vi ind på: