Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Nov 14, 2022

Samtale med Theresa Schilhab - Dr.pæd., phd, Msc, MA, associate professor 

Hvorfor er kroppen interessant når vi taler læring - det er det overordnede tema i min samtale med Theresa.

Theresa har både en biologisk og filosofisk baggrund, som hun trækker på i hendes forskning og arbejde med Embodied Cognition.

 

Lyt...