Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

May 16, 2023

Brain Break guided of Petra Sofie Kempf -from Core Energy

A brain break is when you consciously shift your attention from your thoughts to your body and breathing.

Brain breaks can vary in length, ranging from the experience of a single breath or how you feel sitting in a chair to longer meditation sessions.

A...


Apr 12, 2023

Samtale med Jukas Killemose - Forunder af Slås for processen og cand. pæd. i pædagogisk psykologi.

Omdrejningspunktet for samtalen er vrede og aggressivitet og hvad det er for størrelser? 

Vi taler om urkraft, udadvendt og indadvendt aggressivitet, om at slås og herved blive klogere på sig selv og stå mere...


Apr 1, 2023

Samtale om MENING med Theresa Schilhab, Dr.pæd., phd, Msc, MA, associate professor og værten i MED KROPPEN SOM ØRE Petra Sofie Kempf 

 

Hvad er MENING for en størrelse, når perspektivet kommer fra en med baggrund i neurobiologi, filosofi, Embodied Cognition og læring?  

Bliv klogere på:

  • Hvad er Mening for en...


Feb 6, 2023

Sofie Kempf har besøg af Helene Buch Brøndel, til en samtale om Kropslig læring i praksis. 

Helene arbejder som lektor & udviklingskonsulent på Zealand - Sjællands erhvervsakademi.

 

Helene fortæller levende, inspirerende og med mange konkrete eksempler om :

  • Hvordan hun aktiverer den kropslige dimension...