Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Feb 6, 2023

Sofie Kempf har besøg af Helene Buch Brøndel, til en samtale om Kropslig læring i praksis. 

Helene arbejder som lektor & udviklingskonsulent på Zealand - Sjællands erhvervsakademi.

 

Helene fortæller levende, inspirerende og med mange konkrete eksempler om :

  • Hvordan hun aktiverer den kropslige dimension...