Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Jan 5, 2020

En samtale med Christina Valeur om hendes brug af den kropslige dimension i undervisningen.

Christina underviser sygeplejestuderende, men i samtalen her er der guld at hente for alle der formidler og underviser. 

Hvordan undgår du, at forbindelsen ryger til dem du underviser og hvordan opdager du når det sker?

Hvad er særlig vigtigt, hvis du vil bringe den kropslige dimension i spil i læringsrummet. 

Hvad kan du gøre for at få kroppen mere i spil og hvad bidrager den med?

Vil du deltage på en inspirationsworkshop om kropslig læring og embodied leadership, så se her:  www.coreenergy.dk