Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Mar 16, 2020

Coronavirussen kan aktivere angst og uhensigtsmæssig adfærd. 

I episoden høre du hvordan du kan genkende angstens fire udtryk. Overhandling, overbekymring, apati, tvivl/indre kaos. 

Du høre hvordan angsten manifestere sig i dit nervesystem.

Og ikke mindst bliver du guidet gennem øvelser, der kan forebygge, reducerer eller helt hjælpe dig ud af angstens greb.