Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Jun 2, 2020

Vær fluen på væggen til en session Embodied coaching.

Jon Schou arbejder som leder og Agile Coach og ScrumMaster i virksomheden Planday. Coronasituationen har skabt skuffelse og vrede blandt en del af medarbejderne og det påvirker Jon. 

I denne første del af sessionen høre du hvordan vi arbejder med Jons egen tilstand, sådan han går fra en tilstand af ked-af-det-hed og tab til en tilstand af indre ro og nysgerrighed. 

Og så høre du også lidt om sammenhæng mellem hovedets holdning og smerter i lænden. 

Læs mere om Embodied coaching: https://www.coreenergy.dk/produkter/ledelse-gennem-laering-i-praksis/leder-coaching/