Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Apr 12, 2023

Samtale med Jukas Killemose - Forunder af Slås for processen og cand. pæd. i pædagogisk psykologi.

Omdrejningspunktet for samtalen er vrede og aggressivitet og hvad det er for størrelser? 

Vi taler om urkraft, udadvendt og indadvendt aggressivitet, om at slås og herved blive klogere på sig selv og stå mere balanceret i livet. Om grænsesætning og ego.

Og så taler vi om læring og om hvorfor det er vigtigt at have kontakt til egen aggressivitet. 

 

--> Link til Core Energys kalender, hvis du vil træne Embodied Leadership eller arbejde med Kropslig Læring KALENDER

 

--> Links delt af Jukas 

- hvis du vil vide mere om Jukas spændende arbejde med kraft, liv, vrede og aggressivitet

Træning af KRAFTFULDT LIGEVÆRD
Video om Slås For Processen
 
Podcast SELVKLOG om krop og konflikt - en vej til kraftfuldt ligeværd
Podcast STRØMNINGER om Kraftfuldt Ligeværd 
Film Vrede og aggressionskraft - nye perspektiver