Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Oct 12, 2021

Line Reeh fra podcasten ENDELIG MANDAG har sat Sofie Kempf i den varme stol - i del 2 går vi nogle lag dybere.

  • Hvad har Sofie selv måtte arbejde med i sit personlige lederskab.
  • At ligge på gulvet - hvorfor nu det og hvad har Sofie lært af sygdom.
  • Hvorfor er det vigtigt for Sofie at kunne gøre det, som...


Oct 12, 2021

Del 1 af 2. Hvem er Sofie Kempf 

Line Reeh fra podcasten ENDELIG MANDAG har sat Sofie Kempf, (vært i MED KROPPEN SOM ØRE) i den varme stol.

Line undersøger hvem Sofie er og hvordan hendes arbejde med kropslig læring har udviklet sig til der hvor det er idag.

Hvorfra kommer Sofies ild for arbejdet med den...