Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Apr 15, 2022

Samtale med Henrik Strømsvik, sagsarkitekt & senior projektleder hos Vilhelm Lauritzen  

En samtale om træning af Embodied Leadership og hvad det har bidraget med til Henriks personlige lederskab og ledelse.

 

Henrik fortæller bl.a. om: 

Hvad der skete da målfokus og lyst til at forstå blev sluppet, til fordel for nysgerrighed og oplevelse.

Hvordan nysgerrigheden har fået mere plads i arbejdslivet og hvad det bidrager med.

At stå i en krævende situation, uden at miste sig selv

Og hvordan Henrik har fået mod til at tage de svære situationer. 

Og frihed til at vælge. 

 

Er du nysgerrig på træning af Embodied Leadership, så tjek Core Energys kalender

Her finder du gratis inspirations workshops, workshops og forløbet Embodied Leadership som Henrik deltog på.