Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Mar 9, 2021

Gennem 5 afsnit sætter Sofie Kempf ord på nogle af de steder hvor Embodied Leadership med fordel kan bruges i lærings-og udviklingsarbejde.

Intensionen er, at give dig som lytter, en introduktion til breden i Embodied Leadership.

Endvidere hvorfor det er givtigt at aktiverer den kropslige dimension i lærings-og udviklingsarbejde. 

Og ikke mindst, at vække din nysgerrighed og lyst til at prøve Embodied Leadership træning.

 

Del 1: Hvad er Embodied Leadership.

Del 2: Embodied Leadership og bæredygtig brug af dig selv, med fokus på aflastning af hjernen.

Del 3: Embodied Leadership og den nærværende lytning.

Del 4: Embodied Leadership, mod og autencitet.

Del 5: Sådan tager du lederskab over dig selv, også på en travl dag - om det Kropslige bevidste mellemrum

 

Links nævnt i episode 1 af 5. 

Helteskolen

Oversigt over muligheder for at træne Embodied Leadership:

Kommende lederforløb: Styrk dit lederskab i en presset hverdag.