Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Dec 5, 2019

Episode 2: Sofie fortæller hvad hun forstår ved den kropslige dimension. Hvad er forskellen på Embodied Leadership og Embodied Learning, på dansk kaldt Kropslig læring

Sofie fortæller også hvad den kropslige dimension kan bidrage med til læringsrummet.