Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Dec 5, 2019

Hvad er intensionen med podcasten?

Hvad kan du forvente at høre. Hvorfor er den kropslige dimension interessant for ledelse og arbejdslivet? Hvem er din vært Sofie Kempf og hvad er hendes vej ind i det kropslige læringsunivers.