Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Oct 12, 2021

Line Reeh fra podcasten ENDELIG MANDAG har sat Sofie Kempf i den varme stol - i del 2 går vi nogle lag dybere.

  • Hvad har Sofie selv måtte arbejde med i sit personlige lederskab.
  • At ligge på gulvet - hvorfor nu det og hvad har Sofie lært af sygdom.
  • Hvorfor er det vigtigt for Sofie at kunne gøre det, som hun formidler til andre.
  • Om at have tillid og sige ja ...
  • Hvad er Sofies kropslige grundlag dannet af.  
  • Om ensomhed og at have sig selv som chef.

Tjek kalenderen hvis du vil opleve Sofies arbejde med at træne og formidle Embodied Leadership