Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Aug 27, 2020

Ane Kastberg, pædagogisk konsulent og teamleder på dagtilbudsområdet i Rudersdal kommune, fortæller om hendes oplevelser og erfaringer med brugen af Embodied Leadership, både i forhold til sit personlige lederskab og i arbejdet med sit team.

Ane fortæller levende og med mange konkrete eksempler.

  • Hvad er Embodied Leadership.
  • Hvad betyder det for din tilstand og for samtalen, hvordan du sidder på en stol.
  • Hvordan kan du bruge din krop til at få mere ro, når du skal tale for en forsamling.
  • Hvordan kan du bruge den æstetiske og kropslige dimension i relation til et team og hvordan tager de imod det.
  • Hvad overrasker Ane mest i træningen af Embodied Leadership.
  • Få Anes to lyttergaver – konkrete tips til hvordan du kan bringe din kropslige dimension mere i spil i din hverdag.

Embodied Leadership Lab forløb: https://coreenergy.dk/produkter/ledelse-gennem-laering-i-praksis/ledelses-laboratorium/

Core Energys inspirationsworkshop: https://coreenergy.dk/produkter/andre-produkter/inspirations-netvaerk/

Mød Sofie Kempf: https://coreenergy.dk/om-core-energy/