Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Sep 3, 2020

Karina er afdelingsleder hos Novo Nordisk. I en samtale fortæller hun om hvad Embodied Leadership træning har bidraget med til hendes lederskab.

  • Embodied Leadership og det personlige lederskab.
  • Forskellen på at læse om og sådan rigtig forstå… det er noget af det den kropslige dimension giver.
  • Når sårbarhed og mod går hånd i hånd og styrker psykologisk tryghed i organisationen.
  • Kroppen som en medspiller i arbejdsdagen og ledelse.
  • Konkrete eksempler på hvordan Embodied Leadership trænes.
  • Lytter gave – fra Karina til dig

Embodied Leadership Lab forløbet: https://coreenergy.dk/produkter/ledelse-gennem-laering-i-praksis/ledelses-laboratorium/

Inspirationsworkshop: https://coreenergy.dk/produkter/andre-produkter/inspirations-netvaerk/