Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Aug 24, 2021

NadjaLiva Helmer afsluttede Embodied Leadership Lab for 1,5 år siden (1/2 års træning i kropsligt lederskab). 

I samtalen undersøger jeg hvordan NadjaLiva i dag bruger den kropslige læring i sit personlige lederskab, arbejdsliv og sin måde at tilgå og indgå i relationer.  

Vi taler bl.a. om: 

  • at være et sensitivt menneske og få mere energi og frihed til at vælge.
  • hvordan kroppen er blevet en ressource i det relationelle arbejde, på en sådan måde at sagens kerne hurtigere nåes.
  • treenigheden - krop, sind og sjæl
  • og så får du link til en youtube film med en guide til en rigtig god lyttergave - som du straks kan bruge. 

Nadjaliva arbejder som Operations Manager & Advisory Lady i egen virksomhed. 

Link til Embodied Leadership Lab

Link til Inspirationsnetværket - få en smagsprøve på træning i Embodied Leadership 

Link til en guidet hjernepause ved tilmelding til nyhedsbrev