Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Feb 6, 2023

Sofie Kempf har besøg af Helene Buch Brøndel, til en samtale om Kropslig læring i praksis. 

Helene arbejder som lektor & udviklingskonsulent på Zealand - Sjællands erhvervsakademi.

 

Helene fortæller levende, inspirerende og med mange konkrete eksempler om :

  • Hvordan hun aktiverer den kropslige dimension...


Nov 14, 2022

Samtale med Theresa Schilhab - Dr.pæd., phd, Msc, MA, associate professor 

Hvorfor er kroppen interessant når vi taler læring - det er det overordnede tema i min samtale med Theresa.

Theresa har både en biologisk og filosofisk baggrund, som hun trækker på i hendes forskning og arbejde med Embodied Cognition.

 

Lyt...


Oct 16, 2022

Om uddannelsen Krop i undervisning og facilitering

En uddannelse for dig der faciliterer og underviser voksne og som ønsker, at styrke læringen hos de mennesker du arbejder med gennem aktivering af den kropslige dimension.

 

Lyt med og få en introduktion til uddannelsen.

  • Grundlag for hvorfor uddannelsen...


Jul 12, 2022

Samtale med Lektor Mia Fihl.  

Mia er lektor på Kbh professionshøjskole (KP) og en af udviklerne af KP´s nye Konsulent uddannelse. Mia deltog på forløbet Embodied Leadership for undervisere i foråret 2021.

I episoden fortæller Mia om hendes brug af kropslig læring i undervisning. 

I samtalen kommer vi ind på:


Jan 24, 2021

Præsentation af episode.

  • Om den voksende interesse for den kropslige dimension i lærings og udviklingsprocesser.
  • Forskel på læringsrummet ved mere traditionel undervisning og facilitering og ved bevidst brug af den kropslige dimension.
  • Grundkompetencer som underviser og facilitator:
    • Kropsopmærksomhed.
    • Kroppen...