Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Sep 22, 2022

For 1 år siden afsluttede Ulla Strange-Hansen det 1/2 årige Embodied Leadership Lab forløb. 

Sammen med Ulla undersøger jeg, hvordan det hun trænede dengang idag bliver anvendt og hvordan det siden har udviklet sig. 

Ulla arbejder med HR og arbejdsmiljø i en stor offentlig institution. 

I episoden fortæller Ulla...


Apr 15, 2022

Samtale med Henrik Strømsvik, sagsarkitekt & senior projektleder hos Vilhelm Lauritzen  

En samtale om træning af Embodied Leadership og hvad det har bidraget med til Henriks personlige lederskab og ledelse.

 

Henrik fortæller bl.a. om: 

Hvad der skete da målfokus og lyst til at forstå blev sluppet, til fordel for...


Aug 24, 2021

NadjaLiva Helmer afsluttede Embodied Leadership Lab for 1,5 år siden (1/2 års træning i kropsligt lederskab). 

I samtalen undersøger jeg hvordan NadjaLiva i dag bruger den kropslige læring i sit personlige lederskab, arbejdsliv og sin måde at tilgå og indgå i relationer.  

Vi taler bl.a. om: 

  • at være et...


Sep 3, 2020

Karina er afdelingsleder hos Novo Nordisk. I en samtale fortæller hun om hvad Embodied Leadership træning har bidraget med til hendes lederskab.

  • Embodied Leadership og det personlige lederskab.
  • Forskellen på at læse om og sådan rigtig forstå… det er noget af det den kropslige dimension giver.
  • Når sårbarhed og...


Aug 27, 2020

Ane Kastberg, pædagogisk konsulent og teamleder på dagtilbudsområdet i Rudersdal kommune, fortæller om hendes oplevelser og erfaringer med brugen af Embodied Leadership, både i forhold til sit personlige lederskab og i arbejdet med sit team.

Ane fortæller levende og med mange konkrete eksempler.

  • Hvad er Embodied...