Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Jan 22, 2020

Fundamentet: det første element i mit arbejde med det bæredygtige arbejdsliv. 

Få svar på: 

  • Hvorfor det er vigtigt at hovede og krop er forbundet?
  • Hvad kan udfordre en sådan forbundethed? 
  • Hvordan skaber eller opretholder du forbundetheden - også når der er tempo på arbejdsdagen? Til det får du en...


Jan 5, 2020

En samtale med Christina Valeur om hendes brug af den kropslige dimension i undervisningen.

Christina underviser sygeplejestuderende, men i samtalen her er der guld at hente for alle der formidler og underviser. 

Hvordan undgår du, at forbindelsen ryger til dem du underviser og hvordan opdager du når det sker?

Hvad er...