Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Feb 6, 2023

https://medkroppensomore.libsyn.com/category/Kropslig+LæringPetra-Sofie Kempf har besøg af Helene Buch Brøndel, til en samtale om Kropslig læring i praksis. 

Helene arbejder som lektor & udviklingskonsulent på Zealand - Sjællands erhvervsakademi.

 

Helene fortæller levende, inspirerende og med mange konkrete...