Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Jan 24, 2021

Præsentation af episode.

  • Om den voksende interesse for den kropslige dimension i lærings og udviklingsprocesser.
  • Forskel på læringsrummet ved mere traditionel undervisning og facilitering og ved bevidst brug af den kropslige dimension.
  • Grundkompetencer som underviser og facilitator:
    • Kropsopmærksomhed.
    • Kroppen...


Jan 9, 2021

Hvad sker der kropsligt og energimæssigt når corona trætheden rammer? Med afsæt i egne oplevelse af corona træthed kommer Sofie med et bud på det. 

Sofie kommer også med et bud på hvordan corona trætheden kan lindres. 

I episoden tager hun dig med ud i naturen og guider dig gennem en kropslig sanseoplevelse,...