Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Oct 24, 2021

5 del af 5 om Embodied Leadership

Et nyt og essentielt begreb i Embodied Leadership træningen har set dagens lys.

Jeg har navngivet det Kropsligt bevidst mellemrum (KBML)

KBML er måske en af de vigtigste kompetencer at kunne beherske i et kropslige lederskab.

  • Et fundament for træning i bevidst nærvær, nysgerrighed...


Mar 29, 2021

Hvad er mod ... ?

Er det at tage ordet og sætte retning, eller måske at holde igen på egne ord og lade andre komme til ... ?

I denne 4. del sætter Sofie Kempf ord på hvad hun forstå ved mod, når der tages afsæt i Embodied Leadership. 

Og hun retter lys mod noget af det, som spænde ben for modet, nemlig...


Mar 21, 2021

Episode 3 handler om Embodied Leadership og at lytte.

Jeg dykker ind i spørgsmålene: Hvordan lytter du og hvorfra lytter du.

Det er de hovedespørgsmål som undersøges i denne del af serien om Embodied Leadership. 

Du får en introduktion til 4 lytteniveauer: Monologen, den analytiske, den empatiske og den...


Mar 16, 2021

Del 2: Bæredygtig brug af dig selv med Embodied Leadership.

Du hører du om:

- Hvad er et bæredygtigt arbejdsliv.

- Hvad er konsekvensen når forbindelsen mellem hovede og krop er reduceret og hvordan kan det ske?

- Hvordan kan du bruge Embodied Leadership til at opretholde en forbindelse og dermed aflaste din hjerne...


Mar 9, 2021

Gennem 5 afsnit sætter Sofie Kempf ord på nogle af de steder hvor Embodied Leadership med fordel kan bruges i lærings-og udviklingsarbejde.

Intensionen er, at give dig som lytter, en introduktion til breden i Embodied Leadership.

Endvidere hvorfor det er givtigt at aktiverer den kropslige dimension i lærings-og...