Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Aug 27, 2020

Ane Kastberg, pædagogisk konsulent og teamleder på dagtilbudsområdet i Rudersdal kommune, fortæller om hendes oplevelser og erfaringer med brugen af Embodied Leadership, både i forhold til sit personlige lederskab og i arbejdet med sit team.

Ane fortæller levende og med mange konkrete eksempler.

 • Hvad er Embodied...


Aug 16, 2020

 • Lederskab er et praksisfag.
 • Hvorfor har lederuddannelser brug for at styrke læring i praksis?
 • Hvorfor er krop og æstetik vigtig i lederskabet?
 • Grounding som metode til at opnå bedre resultater.
 • Hvordan gør du konkret, når du vil bruge kroppens potentiale i dit lederskab og styrke læring i praksis?
 • Poula´s to...


Aug 2, 2020

Få svar på: 

 • Hvad er vaner egentlig?
 • Hvad er en drænende og en støttende vane i forhold til et bæredygtig arbejdsliv?
 • Hvorfor er det særlig godt at involvere kroppen i arbejdet med vaner?
 • Hvordan gør du konkret, når du vil bruge kroppen som en ressource i arbejdet med vaner.
 • Hvorfor et det et godt tidspunkt at...