Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre

Apr 15, 2022

Samtale med Henrik Strømsvik, sagsarkitekt & senior projektleder hos Vilhelm Lauritzen  

En samtale om træning af Embodied Leadership og hvad det har bidraget med til Henriks personlige lederskab og ledelse.

 

Henrik fortæller bl.a. om: 

Hvad der skete da målfokus og lyst til at forstå blev sluppet, til fordel for...