Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Feb 6, 2022

Sofie Rasmussen, Projektleder på DTU fortæller om hendes udbytte af Embodied Coaching.

I Embodied coaching bruges kroppen som en ressource til at skabe kongruens mellem oplevelser, tænkning og den kropslige hukommelse i relation til en given case. 

Metoden skaber balance i dit nervesystem og dit nærvær styrkes. 

Fra en tilstand af nærvær og kropslig stabilitet udforsker vi sammen din problemstilling. Metoden bevirker at ofte ubevidste perspektiver bliver synlige, du opdager nye handlemuligheder og får mere mod og livskraft. 

I episoden taler vi om: 

  • Hvad er Embodied Coaching og hvad kan metoden tilbyde en problemstilling. 
  • Hvordan foregår en session og hvilke problemstillinger kan behandles.
  • Hvordan aktiveres kroppens potentiale i en session.
  • Hvordan spiller den kropslige coaching efterfølgende ind i hverdagen. 
  • Lyttergave. 

Hvis du vil vide mere 

Har du kommentarer, spørgsmål eller ønsker så send en mail til s@coreenergy.dk