Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Jan 22, 2020

Fundamentet: det første element i mit arbejde med det bæredygtige arbejdsliv. 

Få svar på: 

  • Hvorfor det er vigtigt at hovede og krop er forbundet?
  • Hvad kan udfordre en sådan forbundethed? 
  • Hvordan skaber eller opretholder du forbundetheden - også når der er tempo på arbejdsdagen? Til det får du en øvelse.
  • Hvordan kan forbundetheden hjælpe dig med at skabe følgeskab og give mere klarhed over komplekse cases?

For guidede hjernepauser se her: www.coreenergy.dk