Preview Mode Links will not work in preview mode

Med kroppen som øre


Nov 14, 2022

Samtale med Theresa Schilhab - Dr.pæd., phd, Msc, MA, associate professor 

Hvorfor er kroppen interessant når vi taler læring - det er det overordnede tema i min samtale med Theresa.

Theresa har både en biologisk og filosofisk baggrund, som hun trækker på i hendes forskning og arbejde med Embodied Cognition.

 

Lyt med og hør om: 

Hvilken rolle kroppen spiller i læring og hvad forskellen er på en læringssituation hvor kroppen er bevidst aktiveret og ikke bevidst aktiveret.

Vi taler om synets indvirkning på vores sansning.  

 

Du får en præsentation af Embodied Cognition teorien Four Es 

  • Embodied: Betydningen af, at vi er kropsligt i verden. 

  • Enactive: At vi konstant tilpasser og regulerer os omgivelserne.  

  • Embedded: At vi altid befinder os i en lokalitet og betydningen af den for læring og væren. 

  • Extended: Hvordan genstande kommer med et mulighedsrum for handling og læring og om ordets rolle.

 

Kroppen bærer vores historie og er samtidig konkret og nærværende. Hvilke muligheder og udfordringer kan det give i læringsprocessen. 

Theresa tager de idehistoriske briller på og bringer os fra fortiden til nutiden. Det gør hun når hun kommer med bud på, hvordan det kan være, at bevidst brug af kroppen i læringsprocesser fortsat er begrænset på trods af, at vi er i verden med vores krop og den spiller ind i alt hvad vi laver.

Afslutnignvis deler Theresa selvfølgelig en lyttergave, som du kan lave på stedet. 

 

 

Læs om Theresa Schilhabs arbejde

Mød Theresa på Linkedin  

 

Mere om Four Es